GDPR

Den 25 maj 2018 träder den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft och den ersätter den svenska personuppgiftslagen.

Med anledning av detta vill vi upplysa er, som kund hos oss, om vilken typ av information rörande ert företag som sparas i våra system.

Vi säljer enbart till juridiska personer där företagets namn och organisationsnummer används som identifikation. Era företagsuppgifter - såsom namn, organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-postadresser - finns tryggt förvarade i vårt affärssystem och förmedlas inte vidare till annan part.

Kontakta oss gärna om du har några frågor angående detta eller vill uppdatera era uppgifter i våra system.

Integritetspolicy för behandling av personuppgifter enligt 39 § Personuppgiftslagen

Aktiebolaget AV-rådgivaren, 556538-4624

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder personliga uppgifter.
Vi har ett kundregister, där vi antecknar följande:
Kontaktperson och kontaktuppgifter till denne.
För enskilda firmor använder vi organisationsnumret som även utgör personnummer.

Vi samlar endast in uppgifter som vi behöver för att kunna vårda våra kundrelationer.
I och med att man är kund hos oss, godkänner man att vi sparar dessa uppgifter så länge man fortsätter att vara kund.

Efter avslutad kundrelation sparar vi personliga uppgifter i max ett år. Vissa uppgifter kan dock komma att sparas i 7 år, då de ingår i t ex bokföringsunderlag.

Som kund hos oss har du rätt att begära ett utdrag för att se vilka uppgifter vi har. Det kan ta upp till 14 dagar att få detta, och det skickas med vanlig post.

Vi är naturligtvis skyldiga att rätta felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter. Detta görs skyndsamt efter ett påpekande.

Register som vi använder för att kontrollera uppgifter om ett företag: Bolagsverket, Skatteverket

För frågor, kontakta Bengt Irénius

Nacka 20180524 AB AV-rådgivaren

Integritetspolicy för behandling av personuppgifter enligt 39 § Personuppgiftslagen

AVR Ekonomi AB, 556532-7870

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder personliga uppgifter.
Företaget lyder även under Bokföringslagen 1999:1078

Vi har ett kundregister, där vi antecknar följande:
Kontaktperson och kontaktuppgifter till denne.
För enskilda firmor använder vi organisationsnumret som även utgör personnummer.

Vi samlar endast in uppgifter som vi behöver för att kunna vårda våra kundrelationer.
I och med att man är kund hos oss, godkänner man att vi sparar dessa uppgifter så länge man fortsätter att vara kund.

Efter avslutad kundrelation sparar vi personliga uppgifter i max ett år. Vissa uppgifter kan dock komma att sparas i 7 år, då de ingår i t ex bokföringsunderlag.

Som kund hos oss har du rätt att begära ett utdrag för att se vilka uppgifter vi har. Det kan ta upp till 14 dagar att få detta, och det skickas med vanlig post.

Vi är naturligtvis skyldiga att rätta felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter. Detta görs skyndsamt efter ett påpekande.

Register som vi använder för att kontrollera uppgifter om ett företag: Bolagsverket, Skatteverket

För frågor, kontakta Inger Irénius

Mölnvik 20180416 AVR Ekonomi AB