Konsult inom audiovisuell presentationsteknik

I över 25 år har vi som AV-konsult projekterat och upphandlat hållbara och användarvänliga mötes- och presentationsmiljöer. Vi kan marknaden och behärskar de regelverk som gäller inom såväl privat som offentlig sektor. Vi förverkligar er vision!

+46 8 5560 1960 mail@avr.se

Storängens Strandväg 2A, Nacka

Vår kunskap

AV-rådgivaren är ett fristående AV-konsultbolag inom projektering och upphandling av AudioVisuell teknik och inredning. Vi har ett estetiskt och användarvänligt tankesätt kombinerat med en unik kännedom om tillgänglig och kommande teknik, liksom om marknadens aktörer och regelverk. Vi kan hjälpa dig med allt som krävs för att skapa en attraktiv och användarvänlig presentationsmiljö.

Vår roll

Vi är en renodlad AV-konsult och har inga kopplingar till tillverkare eller leverantörer och säljer inte heller några produkter. Däremot hjälper vi dig att planera, samordna och upphandla det du behöver och ser till att Du får på ett kostnadseffektivt sätt. Vi följer leverans och installation och utför slutbesiktning för att vidimera att Du fått det Du köpt med rätt kvalitet och till överenskommen kostnad. Vi har en lång erfarenhet av projektering och färdigställande av presentationsmiljöer av alla slag; allt från ett enkelt samtalsrum till ett helt hus fyllt avancerade lösningar för kommunikation såväl inom rummet som fjärrkommunikation i form av distansundervisning, videokonferens och webcasting. Vi är vana att möta arkitekter och idégivare för att hjälpa till att förverkliga deras vision liksom vi är vana med byggprocessen och de mått och steg som måste tas för att driva ett projekt framåt under kontrollerade former.

Beslut kräver underlag

Du kanske är osäker på vilka behov ni har nu och framledes och vilka möjligheter som tekniken och marknaden erbjuder. För att ge Dig ett gediget beslutsunderlag, utför vi en behovsanalys och lämnar därefter med ett förslag och en första budget på rätt nivå med alternativ som redovisar kostnads- och funktionskonsekvenser. Utifrån det godkända förslaget projekterar vi din anläggning och samordnar med byggare och övriga konsulter i projektet. Resultatet av vårt arbete är ett komplett förfrågningsunderlag som du kan använda vid upphandling av såväl teknik som montage och installation. Vårt mål är att Du har en kommunikativ miljö som överträffar Dina förväntningar, färdigställd inom uppsatta tids- och kostnadsramar.

Vår personal

Vår projektmodell

Vi har låtit anpassa projektverktyget PROPS till stomme för vårt arbete inom AV-rådgivaren. Förutom själva arbetsflödet, hanteras även egenkontroller, kvalitets- och miljöledning. Vårt mål är att Du som kund har fått en hållbar anläggning som överträffar Dina förväntningar och som genomförts inom uppsatta tids- och kostnadsramar.

Våra projekt

Här följer ett urval av pågående och nyligen avslutade projekt

Kungliga Tekniska Högskolan

Vi har sedan ett antal år ett exklusivt ramavtal med KTH. Vi har projekterat och upphandlat AV-teknik till flertalet lokaler. Bland dessa finns detta styrelserum som utrustades med KTH:s första LED-vägg.

Kungl. Vetenskapsakademien

Vi har projekterat mötesytorna inom KVA. Ett utmanande projekt där ny teknik installerats i historisk miljö. Hörsalen har utrustats med LED-väggar och ett elektroakustiskt ljudsystem.

Universeum, Wisdome

Inom det nationella projektet Wisdome byggs det domteatrar vid Universeum och Tekniska Museet. Vi bistår vid projektering och upp- handling av såväl projektionsytor som ljud- och bildsystem.

Hägerneholmshallen

Hallen är Täby Kommuns nya fullstora innebandyarena. Vi har projekterat ljud- och ljussystem samt LED-vägg för resultat- och bildvisning. AV över IP för signaldsitribution.

NCH, Villa Hotel, Köpenhamn

Ett unikt hotellprojekt i centrala Köpenhamn. I det gamla anrika Posthuset döljer sig bland annat en enastående eventyta med böljande tak, fem LED-väggar och ett kvalificerat ljudsystem.

ESS, European Spallation Soucre

Här byggs världens kraftigaste neutronkälla för internationell vetenskap och forskning. Till ESS Campus har vi projekterat audiovisuell teknik till hörsalen, atriet och alla mötesrum

Universitet, Högskola & Akademier

Karolinska Institutet

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Kungliga Tekniska högskolan

Linköpings universitet

Mälardalens högskola

Stockholms universitet

Sveriges lantbruksuniversitet

Södertörns högskola

Uppsala universitet

Kungl. Vetenskapsakademien

Stat, Regioner & Kommun

Sveriges Riksbank

Karolinska Institutet

Regeringskansliet

Karolinska universitetssjukhuset

Flens Kommunfastigheter AB

Stockholms stad

Storstockholms brandförsvar

Uppsala stadshus

Flygvapenmuseet

Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Hotell, Konferens & Kongress

Scandic Alvik

Scandic Rubinen

Scandic Victoria tower

NCH, At Six, Stockholm

NCH, Choice Hotel View, Hyllie

NCH, Villa Hotel, Köpenhamn

NCH, Clarion Hotel Amaranten

NCH, Quality Hotel The Weaver

Scandic Platinan

Hoterll von Kraemer

Näringsliv

Johan Celsing Arkitektkontor AB

Skala Arkitekter AB

Tengbom Arkitekter AB

White Arkitekter AB

Coor Service Management AB

Nobelhuset AB

Tyréns AB

Schibsted Sverige AB

Telefonaktiebolaget LM Ericsson AB

NCC HK, Järva