AVR Ekonomi - Vårat systerbolag

Presentation

Jag har arbetat med redovisning i mer än tjugo år och har drivit eget bolag sedan 18 år tillbaka; innan sammanslagningen med AV-rådgivaren, under namnet Ekonomikonsulterna i Farstaviken AB.

Vi arbetar främst med mindre företag i många olika branscher. Våra kunder idag är allt från enmansföretagare till större bolag med upp till 20 anställda.
Vi utför alla slags redovisningstjänster: löpande bokföring, fakturering, löner, årsredovisningar, deklarationer, budget och utredningar men kan också hjälpa till med kompanjonavtal och andra former av dokument. Många gånger fungerar vi som en "partner" till ensam- och fåmansföretagare.
Vi har alltid en nära kontakt med våra kunder och tycker om att arbeta genom att tillsammans se framåt för att möta utmaningar och medgångar på bästa sätt. Ofta deltar vi vid våra kunders kontakter med myndigheter och banker för att underlätta kommunikationen genom att ställa rätt frågor och ge korrekta svar.
Vi håller en hög kvalitet och uppdaterar oss löpande inom våra områden genom fortbildning på olika sätt.


Goda råd är inte dyra när man får dom i rätt tid.

Välkomna!

Inger Irenius
08-570 300 75