Hjälp att nyttja - Utbildning/implementering

När du bygger och inreder nya AV-anläggningar tillför du nya funktioner och möjligheter till din verksamhet. Du har gjort en investering som ska betala sig med effektivare kommunikation och ibland även rena hyresintäkter.

För att kunna använda och dra nytta funktionerna från första början och få avkastning från din investering, krävs att användarna ges en bra utbildning.

Vi anser att utbildningen bör börja i ett tidigt stadium och potioneras ut i små portioner under hela projektets utveckling. På så sätt känner sig alla delaktiga i processen och när man väl står i verkligheten med sin färdiga anläggning, har man en god förståelse för teknik och funktioner; man har lätt att komma igång och arbeta i sin nya miljö.

Vi anpassar utbildningen helt efter Dina behov och önskemål. Den kan vara lärarledd eller en interaktiv CD-utbildning. Genom att lära dig vad du kan göra med den utrustning du har idag blir det lättare att bestämma hur du skall gå vidare i morgon. På så sätt kan vi tillsammans knyta dagens utbildning till morgondagen utvecklingsplaner. Projektering Upphandling Projektledning Besiktning Utbildning/Implementering Behovsanalays
     
AB  AV-rådgivaren | tel: 08-5560 1960 | e-post: mail(a)avr.se