Hjälp att köpa - Upphandling

Med en systemhandling eller kravspecifikation som grund, upprättar vi en teknisk beskrivning som passar till entreprenadform och budget. Tillsammans med administrativa föreskrifter och ritningsunderlag bildar detta ett komplett förfrågningsunderlag i anslutning till AB/ABT och LOU.

Vi hjälper till att hitta lämpliga entreprenörer och agerar ombud för dig under anbudstiden. När vi fått in svar utvärderar vi anbuden och rekommenderar en entreprenör. Vi kan även hjälpa till med erforderliga kontraktshandlingar.

Om du redan utfört en anbudsförfrågan men är osäker på vilket anbud du skall välja hjälper vi gärna till med en opartisk utvärdering, även om vi inte varit inblandade i själva projekteringen

Som fristående konsulter kan vi garantera dig en bedömning endast baserad på dina utvärderingskriterier. Projektering Upphandling Projektledning Besiktning Utbildning/Implementering Behovsanalays
     
AB  AV-rådgivaren | tel: 08-5560 1960 | e-post: mail(a)avr.se