Tid att kontrollera - Projektledning

Under bygge och installation händer en mängd saker ingen räknat med. Det kan vara svårt att hinna kontrollera att allt blir som man tänkt. De flesta organisationer har, enligt vår erfarenhet, varken tid eller egen kompetens att följa upp det som händer under installationen. Ett brinnande intresse är alltid bra men inte alltid tillräckligt; att känna till spelregler och projektets olika faser är A och O i en lyckad projektledning.

Vi övervakar att leverans, montage och installation sker enligt entreprenadhandlingarna och ser till samordning sker med andra entreprenörer. Dessutom ser vi till att tidplanen och de ekonomiska ramarna hålls.

Om du redan utfört en upphandling men behöver hjälp med installationsövervakning och projektledning, hjälper vi Dig gärna, även om vi inte varit inblandade i den föregående projekteringen
Projektering Upphandling Projektledning Besiktning Utbildning/Implementering Behovsanalays
     
AB  AV-rådgivaren | tel: 08-5560 1960 | e-post: mail(a)avr.se