Hjälp att planera - Projektering

Alla vill ha besked. Arkitekten vill veta vilken utrustning som ska finnas i rummet, elkonsulten vill veta var el-matningar och kanalisation skall finnas och du vill veta vad det kommer att kosta, hur det kommer att se ut och fungera.

Vi beskriver omfattning och placering av tekniska utrustning så att arkitekten kan utforma rummet praktiskt och estetiskt tilltalande. Vi skapar underlag för elprojektering, kanalisering och ljusbehandling , så att elkonsulten kan beräkna och projektera en korrekt elanläggning. Vi lämnar underlag till konstruktör och VVS-konsult och ansvarar för all samordning gentemot övriga entreprenader. Vi ger Dig en första kalkyl och beskriver i ord och bild den presentationsmiljö du kommer att få. Vi kan även hjälpa dig med 3D - visualiseringar.

Projekteringen omfattar alla AV-tekniska system; ljud- och bildvisningsanläggningar, videokonferens- och steamingsystem, projektionsytor, mörkläggningar, belysning och scenteknisk utrustning samt styrsystem med ett användarvänligt gränssnitt. Vi kan även projektera den inredning som ska innehålla den tekniska utrustningen.

Projekteringens resultat är en systemhandling som är samordnad med alla i projektet ingående konsulter.
Projektering Upphandling Projektledning Besiktning Utbildning/Implementering Behovsanalays
     
AB  AV-rådgivaren | tel: 08-5560 1960 | e-post: mail(a)avr.se