Hjälp att välja - Behovsanalys

Hur ser vår AV-användning ut idag? Hur kommer den att se ut i morgon? Finns olika behov? Vilken lösning är mest kostnadseffektiv? Kan vi använda vår gamla utrustning?

Frågorna är många och kräver sitt svar innan beslut om nivå och omfattning kan tas.

Vi hjälper dig med en behovsanalys grundad på dina krav och förväntningar. Vi inventerar eventuella befintliga utrustningar och analyserar lokalens möjligheter.

Behovsanalysen blir sedan en grund för den fortsatta projekteringen.

Då vi är ett fristående konsultbolag har vi inga ekonomiska intressen i våra rekommendationer. Projektering Upphandling Projektledning Besiktning Utbildning/Implementering Behovsanalays
     
AB  AV-rådgivaren | tel: 08-5560 1960 | e-post: mail(a)avr.se