AV-teknik

AV-rådgivaren är ett fristående konsultbolag inom AudioVisuell teknik och inredning. Vi har ett användarvänligt tankesätt kombinerat med en god kännedom om tillgänglig och kommande teknik, liksom om marknadens aktörer. Vi kan hjälpa dig med allt som krävs för en bra och användarvänlig presentationsmiljö.

Vi har inga kopplingar till tillverkare eller leverantörer och säljer inte heller några produkter. Däremot hjälper vi dig att planera och upphandla det du behöver och ser till att Du får det Du köpt.

Vi har en lång erfarenhet av projektering och färdigställande av presentationsmiljöer av alla slag; allt från ett enkelt samtalsrum till ett helt hus fyllt avancerade lösningar för kommunikation såväl inom rummet som fjärrkommunikation i form av distansundervisning, videokonferens och webcasting.

Vi är vana att möta arkitekter och idégivare för att hjälpa till att förverkliga deras vision liksom vi är vana med byggprocessen och de mått och steg som måste tas för att driva ett projekt framåt under kontrollerade former.

Beslut kräver underlag

Vi hjälper till att räkna ut vad det kommer att kosta. Du kanske är osäker vilka behov ni har och och vilka möjligheter som finns. Vi utreder den saken och kommer med ett förslag på rätt nivå med alternativ som redovisar kostnads- och funktionskonsekvenser.

Utifrån det godkända förslaget projekterar vi din anläggning och samordnar med övriga konsulter i projektet. Resultatet av vårt arbete är ett komplett förfrågningsunderlag som du kan använda vid upphandling av såväl teknik som montage och installation.

Vårt mål är kommunikativ miljö som överträffar Dina förväntningar, färdigställd inom uppsatta tids- och kostnadsramar.

Goda råd är inte dyra när man får dem i rätt tid.

Välkomna!
Bengt med personal

     
AB  AV-rådgivaren | tel: 08-5560 1960 | e-post: mail(a)avr.se